Kategorie

Informace

Technické informace

Odběr novinek

Jak vyvložkovat komín

Vložkování komínů
Vložkování komínu je třeba provést při nevyhovujícím - netěsném komínovém tělese. Stav kdy komínový průduch je netěsný a je zde možnost úniku kouře nebo jisker z komínové tělesa je velmi nebezpečný a tomuto stavu je třeba co nejdříve zabránit. Stav komínového tělesa posoudí na základě vizuální nebo kamerové zkoušku zejména kominík nebo revizní technik s oprávněním pro tyto činnosti.
V závislosti na použití komínu, jaký druh spotřebiče a paliva se používá se doporučí vhodná tloušťka Komínové nerezové vložky a také jakost materiálu z jakého je vložka vyrobena.
Na tuhá paliva se používá vložka převážně tloušťky 1 mm nebo 0,8 mm, menší tloušťka 0,5 mm, nebo 0,6 mm je vhodná především na plyn, pro tuhá paliva se nedoporučuje s ohledem na životnost celého komínového systému.
Bereme v úvahu i fakt jak často budeme v daném spotřebiči topit. V případě že spotřebič budeme využívat jako doplňkový, např.. krb na chalupě, postačí i tloušťka 0,6 mm. Pokud bude ale sloužit jako hlavní zdroj tepla, tak tam se nevyplatí šetřit a je lepší použít vložku tloušťky 1 mm, nebo navíc kvalitnější jakost materiálu např.. 1.4828, která má označení jako žáruvzdorná. Tyto vložky se hodí zejména pro spotřebiče kde se spaluje uhlí, nebo jiné výrobky z uhlí.
Před samotným vložkování je třeba ověřit zda průměr stávajícího průduchu je dostatečný s ohledem na dnešní normy a zda nebude třeba komín nejprve vyfrézovat a následně až vyložkovat
V případě že komín má nedostatečný průměr je nutné komín vyfrézovat nebo, u starších komínů s obdélníkovým průduchem je ještě možnost použít oválné komínové vložky určitého rozměru, která se nejvíce hodí k danému rozměru v komíně. Tyto oválné komínové vložky jsou vyrobené rovněž z vysoce odolné žáruvzdorné nereové oceli 1.4828, protože se předpokládá že se bude využívat zejména u staších komínů, kde se vytápí většinou uhlím.Tyto vložky se vyrábějí na objednávku s dodací lhůtou 8-21 dní.
V případě že komínové těleso (jeho vnitřní průměr) vyhovuje můžeme začít s vložkování komínu.
Při vložkování komínu začínáme ve spodní části kde vybouráme a osadíme nový dvířkový (čistící díl) zároveň s kondenzátní jímkou kterou posadíme na dostatečně pevný podklad, tak aby tento unesl bez problémů celý komínový systém vložek. Následně zasuneme další rovné díly, tak abychom dosáhli potřebné výšky pro osazení odbočky (sopouchu, T-kusu) v těchto místech také vybouráme potřebný otvor, abychom bez problémů mohli osadit tento T-kus (odbočku). Spoje u jednotlivých dílů je třeba zajistit většinou nerezovým nýtem, tak aby při následném čištění nedošlo k uvolnění jednotlivých dílů a poškození celého systému.
 
Po těchto úkonech pokračuje vložkování z horní částí komínu, u odbočky je dobré nechat si dostatečný manipulační prostor také pro zajištění roury s touto odbočkou nýtem.
Postupně vkládáme rovné komínové vložky s připraveným (vyvrftaným) otvorem pro nýt a postupně zasouváme vložky do komínovéch průduchu.
Při vložkování komínu, kde je vnitřní rozměr o dost větší, používáme nerezové rozpěrky nebo roury s úchyty, které nám tyto vložky výstředí v komínovém tělese.